Občni zbor športnega društva - 9. 3. 2007 Print
Petek, 09 Marec 2007 00:00

Člani Športnega društva suhadole so se zbrali na 7. občnem zboru z namenom oceniti delo v preteklem letu, izvoliti novo vodstvo ter podati smernice za nadaljnje delo.


Vodstvo društva je svoje delo vestno opravljalo, saj je poskrbelo tako za redno vadbo svojih članov kot za organizacijo občinskih tekmovanj v smučarskem teku, krosu in gorskem kolesarstvu. Z namenom, da športno rekreacijo približa širši množici, je organiziralo kolesarki izlet v Preddvor in kolesarski maraton po Prekmurju. V želji po sodelovanju z ostalimi društvi, je organiziralo prireditev »Vzpon« na Hosto«, ki pa še nekako ni prav »prijela«. Občni zbor je najvišji organ društva, ki kritično analizira delo, zato je bilo izrečenih tudi nekaj kritik na račun slabe obveščenosti o dejavnostih ter slabe udeležbe domačih tekmovalcev oziroma gledalcev na nekaterih prireditvah. Odgovorni so kritike sprejeli na znanje in se bodo potrudili, da se stvari obrnejo na bolje. Kljub vsemu pa so med navzočimi prevladovale pohvale vodstvu društva, ki je zaslužno, da se o prireditvah govori tudi izven komedske občine in da na tekmovanja prihajajo tudi tekmovalci, ki tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih. Ena od sprememb je tudi novoizvoljen predsednik Peter Pibernik, ki se je v imenu vseh članov zahvalil dosedanjemu predsedniku društva Klemenu Piberniku, ki je vsa leta od ustanovitve uspešno vodil delo.

 

Športni delavci bodo v nekoliko spremenjeni zasedbi in še večjim elanom nadaljevali začeto delo. Zavedajo se, da ob vse hitrejšem življenjskem tempu in novim regulativam na področju športne dejavnosti naloga ne bo lahka. Z jasno zastavljenimi cilji in močno voljo optimistično zrejo v prihodnost.