Športno društvo Suhadole Print

predsednik:    Franci Groznik

člani upravnega odbora:

Nežka Zalokar,
Srečo Čehun, 
Igor Jenko,

Miha Repnik,

Franc Zarnik

nadzorni odbor:
Sonja Groznik
Irma Repnik

disciplinska komisija:
Vida Jenko
Meta Majce

 

Dokumenti
Pristopna izjava
Izstopna izjava

 

Ustanovitev društva

Glede na veliko število športnikov v Suhadolah, je bila ustanovitev športnega društva bolj vprašanje časa, kot česa drugega. 12.11.1999 se je ustanovnega zbora Športnega društva Suhadole udeležilo približno 25 ljudi, kar je relativno veliko za tako majhno vas. Za predsednika društva je bil izvoljen Klemen Pibernik.

Iz govora Pavla Ocepka: Suhadolčani so bili že od Avstro-Ogrske športno kar aktivni, sprva v telovadnih društvih Orel in Sokol, kasneje pa tudi kot nogometaši, smučarji, smučarski skakalci, kombinatorci in zdaj največ kot kolesarji, nogometaši in igralci namiznega tenisa.

Citat iz članka Jožeta Pavliča v Aplenci: "Posebej veliko je v Suhadolah ljubiteljev rekreacije. Ljudje se radi sprehajajo po bližnjih hribih, gričih in gozdnih poteh. Suhadolci so se poskusili tudi v pripravi tekmovanj v kolesarjenju in smučarskih tekih.
Vse to in še marsikaj drugega je najbolj zagnane in izkušene med suhadolskimi športniki, trenerji in rekreativci spodbudilo k razmisleku o združitvi veselja do športnega udejstvovanja z delovanjem v društvu,...
Za cilj so si zadali: nadaljevati dosedanje športne dejavnosti in ljudi spodbuditi k novim, navduševati jih za bolj zdrav način življenja, kot pa ga živijo, izkazati se kot vas, pritegniti za uresničevanje zastavljenih ciljev čim več vaščanov."Tekaška žabica