Suhadole Print

Suhadole so majhna vasica, približno 20 kilometrov severno oddaljena od Ljubljane. 

Nekaj podatkov o Suhadolah

 

  • 327 m nadmorske višine,
  • približno 700 prebivalcev,
  • površina 4,2 km2,
  • obcestno naselje z gručastim jedrom,
  • Suhadole ležijo v skrajnem vzhodnem delu Kranjskega polja, ob vznožju Debelega vrha (prikaz na zemljevidu Najdi.si, prikaz na Geopedia.si),
  • drobno gospodarstvo,
  • cerkev sv.Klemena prvič omenjena leta 1322,
  • tu je rojstni kraj pesnika in literarnega zgodovinarja Franceta Pibernika in kartografa svetovnega slovesa, Ivana Selana

 

 

Ivan Selan je bil kartograf samouk. Svoje prve zemljevide je izdelal ob koncu 1. svetovne vojne. Naredil je maketo Kamnika (1931) in maketo Kranja (1933). Vsega skupaj je izdelal več kot 300 različnih zemljevidov, skic, maket,... Razvil je 48 različnih pisav in izpopolnil kartografska orodja. 

France Pibernik, pesnik, pisatelj, esejist in literarni zgodovinar. Sprva je sledil novoromantičnim tokovom, pozneje pa bolj modernizmu. Po prvi pesniški zbirki Bregovi ulice jih je izdal še več, najbolj dognana je morda zbirka Ajdova zrna. Napisal je tudi knjigo SUHADOLE, Kratka kronika kraja 1322-2000.

 

 

Športno društvo Suhadole

Glede na veliko število športnikov v Suhadolah, je bila ustanovitev športnega društva le vprašanje časa.
12.11.1999 se je ustanovnega zbora Športnega društva Suhadole udeležilo približno 25 ljudi, kar je relativno veliko za tako majhno vas. Za predsednika društva je bil izvoljen Klemen Pibernik.

Iz govora Pavla Ocepka: "Suhadolčani so bili že od Avstro-Ogrske športno kar aktivni, sprva v telovadnih društvih Orel in Sokol, kasneje pa tudi kot nogometaši, smučarji, smučarski skakalci, kombinatorci in zdaj največ kot kolesarji, nogometaši in igralci namiznega tenisa."

Citat iz članka Jožeta Pavliča v Aplenci: "Posebej veliko je v Suhadolah ljubiteljev rekreacije. Ljudje se radi sprehajajo po bližnjih hribih, gričih in gozdnih poteh. Suhadolci so se poskusili tudi v pripravi tekmovanj v kolesarjenju in smučarskih tekih.
Vse to in še marsikaj drugega je najbolj zagnane in izkušene med suhadolskimi športniki, trenerji in rekreativci spodbudilo k razmisleku o združitvi veselja do športnega udejstvovanja z delovanjem v društvu,...
Za cilj so si zadali: nadaljevati dosedanje športne dejavnosti in ljudi spodbuditi k novim, navduševati jih za bolj zdrav način življenja, kot pa ga živijo, izkazati se kot vas, pritegniti za uresničevanje zastavljenih ciljev čim več vaščanov."

 

VIRI:Krajevni leksikon Slovenije, 1995, DZS, Enciklopedija Slovenije, 1994, Mladinska knjiga, Aplenca, št. 12, december, 1999. 

Zadnjič spremenjeno Petek, 15 April 2011 12:22